SPOED? BEL DIRECT

HUISARTSENPRAKTIJK BEURSKENS

HEEL DE MENS CENTRAAL

DRUKTE IN DE PRAKTIJK

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws gehoord zult hebben, is door verschillende omstandigheden de druk op de huisartsenzorg momenteel erg hoog.
Zo is het o.a. erg moeilijk om (o.a. bij ziekte en in de vakanties) aan waarneming te komen. Het kan hierdoor de komende tijd zijn dat onze praktijk op bepaalde dagen enkel voor dringende zaken en spoed geopend is.

 

Ook kan het zijn dat wij tussen 13.30 en 15.00 uur telefonisch minder goed bereikbaar zijn, dit kan voorkomen als een van de assistentes vakantie heeft, maar ook tijdens onvoorziene omstandigheden.

 

We hopen op uw begrip.

CONAVIRUS INFO – LEES DEZE INFORMATIE GOED DOOR

Corona
(ook nog in 2023 nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven!)

Een mondkapje is niet meer verplicht, ook niet binnen onze praktijk. U bent, als u zich daar veiliger bij voelt, natuurlijk vrij om wel een mondkapje te dragen. Ook kan u door de assistente gevraagd worden wel een mondkapje te dragen of buiten de praktijk te wachten op uw afspraak. Soms zal de arts bij onderzoek een mondkapje op doen om verspreiding van virussen in het algemeen te vermijden.
Dit omdat we in onze huisartsenpraktijk veel kwetsbare mensen ontvangen en ook zo goed mogelijk met onze eigen gezondheid willen omgaan. Om die reden vragen we u ook om in de wachtkamer enige afstand van anderen te bewaren. Als u zich er niet prettig bij voelt om naar de praktijk te komen kunnen we gebruik maken van beeldbellen en evt. foto’s. Dit gaat via een beveiligde verbinding zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

  • Kom niet zonder vooraf telefonisch contact naar de praktijk. Bij medische klachten (en voor vragen, uitslagen en herhaalrecepten) neem telefonisch contact op met praktijk.
  • Kom niet naar de praktijk om een afspraak te maken! Dit kunt u enkel telefonisch doen, dit is ook voor uw eigen privacy.
  • Zo mogelijk worden klachten telefonisch afgehandeld.
  • Indien nodig krijgt u een afspraak op het spreekuur.
  • Kom zo veel mogelijk alléén naar de praktijk.
  • Kom op de afgesproken tijd (niet te vroeg, wacht anders buiten)
AFSPRAAK MAKEN
AFSPRAAK MAKEN

U kunt de praktijk bellen tussen 08:00 en 10:00 uur om een afspraak te maken of een visite aan te vragen.

HERHAALRECEPTEN
HERHAALRECEPTEN

U kunt herhaalrecepten 24 uur per dag via onze receptenlijn (024-6419760) inspreken.

SPOED
SPOED

Voor spoedeisende klachten waarbij direct medische hulp nodig is, kunt u ons bereiken via onze spoedlijn.

DE PRAKTIJK

ALGEMENE INFORMATIE

VISIE

We willen met onze praktijk goede huisartsenzorg leveren en staan met ons team voor betrouwbare, kundige en betrokken zorg. We werken met de patiënten binnen onze praktijk op basis van gelijkwaardigheid en beogen patiëntvriendelijk en servicegericht te zijn. We bieden niet alleen medische zorg, maar maken ook de vertaalslag naar het welzijn van onze patiënten.

ACCREDITATIE

Sinds 2017 zijn we een geaccrediteerde praktijk. Dit houdt in dat wij volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap voldoen aan de gestelde eisen om een NHG-keurmerk te mogen voeren. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij op een gestructureerde manier werken aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt gecontroleerd of dit keurmerk kan worden verlengd.

SPREEKUUR

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de ernst van uw klachten. Zij kan u dan op het juiste tijdstip inplannen. Ook kan het zijn dat zij uw vraag al telefonisch kan beantwoorden. Net als de huisarts heeft ook de praktijkassistente een geheimhoudingsplicht.

KLACHTENPROCEDURE

Wij hopen dat u tevreden bent over het contact met uw huisarts of een van de andere praktijkmedewerkers. We vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent en nodigen u uit om hierover persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Om duidelijk te krijgen waarover u ontevreden bent, kunt u ons klachtenformulier invullen. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een persoonlijk gesprek.

OPLEIDINGSPRAKTIJK

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Momenteel bieden wij plaats aan een huisarts in opleiding. Een aios is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een aios is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is gebeurt dit ook wel tijdens het consult. De opleider in onze praktijk is huisarts Tom Beurskens.

AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENST

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u terecht bij de Coöperatieve Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer (0900 – 8880). Zij verlenen huisartsenhulp voor spoedeisende zaken waarvan behandeling niet tot de volgende werkdag kan wachten. Wanneer u hen belt krijgt u eerst een speciaal opgeleide doktersassistente of verpleegkundige aan de lijn. Ga naar www.hapnijmegenboxmeer.nl voor meer informatie.

HEEL DE MENS CENTRAAL

NIEUWS

ACTUELE PRAKTIJK ITEMS