SPOED? BEL DIRECT

HUISARTSENPRAKTIJK BEURSKENS

HEEL DE MENS CENTRAAL

INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN

De praktijk is tijdelijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Alleen huisgenoten van reeds ingeschreven patiënten kunnen zich inschrijven.

AFSPRAAK MAKEN
AFSPRAAK MAKEN

U kunt de praktijk bellen tussen 08:00 en 10:00 uur om een afspraak te maken of een visite aan te vragen.

HERHAALRECEPTEN
HERHAALRECEPTEN

U kunt herhaalrecepten 24 uur per dag via onze receptenlijn (024-6419760) inspreken.

SPOED
SPOED

Voor spoedeisende klachten waarbij direct medische hulp nodig is, kunt u ons bereiken via onze spoedlijn.

DE PRAKTIJK

ALGEMENE INFORMATIE

VISIE

We willen met onze praktijk goede huisartsenzorg leveren en staan met ons team voor betrouwbare, kundige en betrokken zorg. We werken met de patiënten binnen onze praktijk op basis van gelijkwaardigheid en beogen patiëntvriendelijk en servicegericht te zijn. We bieden niet alleen medische zorg, maar maken ook de vertaalslag naar het welzijn van onze patiënten.

ACCREDITATIE

Sinds 2017 zijn we een geaccrediteerde praktijk. Dit houdt in dat wij volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap voldoen aan de gestelde eisen om een NHG-keurmerk te mogen voeren. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij op een gestructureerde manier werken aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt gecontroleerd of dit keurmerk kan worden verlengd.

SPREEKUUR

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de ernst van uw klachten. Zij kan u dan op het juiste tijdstip inplannen. Ook kan het zijn dat zij uw vraag al telefonisch kan beantwoorden. Net als de huisarts heeft ook de praktijkassistente een geheimhoudingsplicht.

KLACHTENPROCEDURE

Wij hopen dat u tevreden bent over het contact met uw huisarts of een van de andere praktijkmedewerkers. We vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent en nodigen u uit om hierover persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Om duidelijk te krijgen waarover u ontevreden bent, kunt u bij onze praktijkmanager een klachtenformulier ophalen.

UITSLAGEN OPVRAGEN

In principe verwachten wij dat onze patiënten zelf bellen naar de praktijk om de uitslagen (van bloed- en urine onderzoek/ echo’s en röntgenonderzoek) op te vragen, tenzij dit anders is afgesproken tijdens het consult. Nog makkelijker is wanneer u een account aanmaakt op het patiëntenportaal, uw huisarts kan u daar meer over vertellen. U heeft dan de mogelijkheid om uitslagen en het daarbij behorende advies of vervolgbeleid zelf in te zien.

AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENST

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u terecht bij de Coöperatieve Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer 024 352 35 79 (voorheen 0900 – 8880). Zij verlenen huisartsenhulp voor spoedeisende zaken waarvan behandeling niet tot de volgende werkdag kan wachten. Wanneer u hen belt krijgt u eerst een speciaal opgeleide doktersassistente of verpleegkundige aan de lijn. Ga naar www.hapnijmegenboxmeer.nl voor meer informatie.

DRUKTE IN DE PRAKTIJK

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws gehoord zult hebben, is door verschillende omstandigheden de druk op de huisartsenzorg momenteel erg hoog.
Zo is het o.a. erg moeilijk om (o.a. bij ziekte en in de vakanties) aan waarneming te komen. Het kan hierdoor de komende tijd zijn dat onze praktijk op bepaalde dagen enkel voor dringende zaken en spoed geopend is.

 

Ook kan het zijn dat wij tussen 13.30 en 15.00 uur telefonisch minder goed bereikbaar zijn, dit kan voorkomen als een van de assistentes vakantie heeft, maar ook tijdens onvoorziene omstandigheden.

 

We hopen op uw begrip.

HEEL DE MENS CENTRAAL