SPOED? BEL DIRECT

HUISARTSENPRAKTIJK BEURSKENS

HEEL DE MENS CENTRAAL

CONAVIRUS INFO – LEES DEZE INFORMATIE GOED DOOR

Beste bewoners van Wijchen en omstreken, het zijn onrustige en onzekere tijden nu de Corona-epidemie uitbreidt.

 

Dat snappen wij, maar we laten u niet in de steek!

 

Blijft u vooral rustig en volg onze adviezen op.
Wij houden ons aan de landelijke afspraken die gemaakt zijn in de gezondheidszorg.

Daarom regelen wij de zorg in de praktijken iets anders regelen de komende weken.

Waarom?

1. We beschouwen iedereen met acute luchtwegklachten (dan wel met of zonder koorts) als zijnde “besmet” met Corona, ook al bent u hier niet op getest. Testen heeft geen toegevoegde waarde voor de behandeling.

2. Alle recente maatregelen die u via de media vernomen heeft, zijn bedoeld om verspreiding van het virus te vertragen en daarmee een piekbelasting in de
ziekenhuizen te voorkomen. Het samenbrengen van mogelijk besmette mensen
bij andere kwetsbare patiënten in een huisartspraktijk of apotheek is daarom
GEEN goed idee.

LET OP: ontwikkelt u of uw kind acute luchtwegklachten, dat wil zeggen loopneus,
“snotneus”, niezen , snotteren, verstopte neus, verkouden, hoesten, kuchen, keelpijn ?

Lees dan onderstaande instructie wat u moet doen:

 

1. Krijgt u luchtwegklachten ZONDER koorts en bent u GEZOND: ziek uit!!

(Zie voor informatie Thuisarts.nl)

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK/APOTHEEK! Ligt er medicatie voor u klaar in de apotheek:

laat dit door een ander halen of bel de apotheek en vraag of zij de medicatie bezorgen.

 

2. Heeft u luchtwegklachten EN koorts (>38.5 graden Celcius) EN bent u GEZOND: ziek uit!!

(zie voor informatie Thuisarts.nl

KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK/APOTHEEK! Neem contact op als de koorts na vijf dagen nog niet gedaald is. Ligt er medicatie voor u klaar in de apotheek: laat dit door een ander
halen of bel de apotheek en vraag of zij de medicatie bezorgen.

 

3. Heeft u luchtwegklachten EN/OF koorts EN bent u:
● ouder dan 75 jaar OF
● hart- of longpatiënt OF
● diabetespatiënt OF
● bekend met een verzwakte afweer (chemotherapie, methotrexaat)
KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK/ APOTHEEK! Laat medicatie ophalen of bel de apotheek en vraag of zij de medicatie bezorgen.
Bel met de assistente of stuur een mailtje. We maken dan een inschatting of een
visite danwel andere adviezen/maatregelen noodzakelijk zijn!

 

De spreekuren voor patiënten met een hoge bloeddruk, suikerziekte en
astma/ COPD worden geannuleerd en worden indien nodig omgezet naar een telefonisch consult. Ook de afspraken op de praktijk met de POH-GGZ zullen niet
doorgaan en omgezet worden naar telefonische consulten.

De reden hiervoor is om alle contacten tussen mensen zo beperkt mogelijk te houden.

Op deze manier gaan we eventuele besmettingen tegen.

 

 

Heeft u een andere zorgvraag?
Dan kunt u ons altijd bellen, we zullen proberen of we de klacht telefonisch kunnen afhandelen. Als een beoordeling op het spreekuur of een visite noodzakelijk is, dan staan we uiteraard voor u klaar. Klachten of vragen die kunnen wachten graag uitstellen tot de Corona-epidemie weer op zijn retour is.

De druk op ons als huisartsen en assistentes zal waarschijnlijk groot worden de
komende weken, dus we hopen op uw begrip voor deze ingestelde maatregelen!

Mochten er wijzigingen komen dan verneemt u dat via de website van de praktijk.
Wilt u buren, bekenden en anderen ook attenderen op dit bericht? Zo hopen we een
zo groot mogelijk bereik te realiseren.

INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN

Onze praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen. Gebruik hiervoor ons digitale inschrijfformulier.

AFSPRAAK MAKEN
AFSPRAAK MAKEN

U kunt de praktijk bellen tussen 08:00 en 10:00 uur om een afspraak te maken of een visite aan te vragen.

HERHAALRECEPTEN
HERHAALRECEPTEN

U kunt herhaalrecepten 24 uur per dag via onze receptenlijn (024-6419760) inspreken.

SPOED
SPOED

Voor spoedeisende klachten waarbij direct medische hulp nodig is, kunt u ons bereiken via onze spoedlijn.

DE PRAKTIJK

ALGEMENE INFORMATIE

VISIE

We willen met onze praktijk goede huisartsenzorg leveren en staan met ons team voor betrouwbare, kundige en betrokken zorg. We werken met de patiënten binnen onze praktijk op basis van gelijkwaardigheid en beogen patiëntvriendelijk en servicegericht te zijn. We bieden niet alleen medische zorg, maar maken ook de vertaalslag naar het welzijn van onze patiënten.

ACCREDITATIE

Sinds 2017 zijn we een geaccrediteerde praktijk. Dit houdt in dat wij volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap voldoen aan de gestelde eisen om een NHG-keurmerk te mogen voeren. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij op een gestructureerde manier werken aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt gecontroleerd of dit keurmerk kan worden verlengd.

SPREEKUUR

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de ernst van uw klachten. Zij kan u dan op het juiste tijdstip inplannen. Ook kan het zijn dat zij uw vraag al telefonisch kan beantwoorden. Net als de huisarts heeft ook de praktijkassistente een geheimhoudingsplicht.

KLACHTENPROCEDURE

Wij hopen dat u tevreden bent over het contact met uw huisarts of een van de andere praktijkmedewerkers. We vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent en nodigen u uit om hierover persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Om duidelijk te krijgen waarover u ontevreden bent, kunt u ons klachtenformulier invullen. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een persoonlijk gesprek.

OPLEIDINGSPRAKTIJK

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Momenteel bieden wij plaats aan een huisarts in opleiding. Een aios is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een aios is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is gebeurt dit ook wel tijdens het consult. De opleider in onze praktijk is huisarts Tom Beurskens

AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENST

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u terecht bij de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en omstreken (CHN). 0900 – 8880 De CHN verleent huisartsenhulp voor spoedeisende zaken waarvan behandeling niet tot de volgende werkdag kan wachten. Wanneer u de CHN belt krijgt u eerst een speciaal opgeleide doktersassistente of verpleegkundige aan de lijn. Ga naar de website van de CIHN voor meer informatie.

HEEL DE MENS CENTRAAL

NIEUWS

ACTUELE PRAKTIJK ITEMS