UW GEZONDHEID

SPOED

Voor spoedeisende klachten overdag waarbij direct medische hulp nodig is, kunt u de assistente bereiken via onze spoedlijn. Zij zal u een aantal vragen stellen om de ernst van de klacht in te schatten; zo nodig overlegt zij met een huisarts. Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.

HERHAALRECEPTEN

U kunt herhaalrecepten 24 uur per dag en 7 dagen per week via de receptenlijn (024-6419760) inspreken. Medicijnen die vóór 12:30 uur zijn aangevraagd, liggen twee werkdagen later voor u klaar in uw apotheek. Als u door leeftijd of ziekte niet in staat bent de medicatie op te halen, kan deze thuisbezorgd worden. Ook dit kunt u inspreken.

THUISARTS.NL

U kent vast vast wel momenten waarin u behoefte heeft aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wilt u ná een bezoek aan uw huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of u zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in uw omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op uw vragen.
Op Thuisarts.nl vindt u duidelijke en begrijpelijke medische informatie.
U kunt zoeken op de beginletter van een onderwerp, op lichaamsdeel of met een zoekwoord. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als; Waardoor komt het? Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts? Hoe gaat het verder? Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg.
Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is in samenwerking met de Nederlandse huisartsen ontwikkeld.

URINE ONDERZOEK

Een blaasontsteking geeft meestal pijn bij het plassen. Het kan zijn dat u vaak naar het toilet moet en dan telkens een klein beetje plast. Sommige mensen hebben aldoor het gevoel dat ze moeten plassen. Een blaasontsteking kan een drukkend of pijnlijk gevoel in uw onderbuik of in uw rug veroorzaken. De urine ruikt soms onaangenaam of is troebel. Soms zit er bloed in de urine.
U kunt uw ochtendurine door de assistente laten onderzoeken om vast te stellen of u een blaasontsteking heeft.

Gebruik bij voorkeur de ochtendurine. Vang de urine op in een schoon en goed afsluitbaar potje, voorzien van naam en geboortedatum; breng de urine binnen twee uur naar de praktijk geef het potje af bij de balie en vermeldt daarbij ook de klachten. Bewaar het potje in de koelkast als het u niet lukt de urine op tijd te brengen, maar breng het altijd binnen een dag. U kunt op dezelfde dag naar het telefonisch spreekuur bellen voor de uitslag.

OREN UITSPUITEN

Een oorsmeerprop geeft over het algemeen pas klachten wanneer de gehoorgang hierdoor helemaal is afgesloten. Dit geeft de volgende verschijnselen:

– U heeft pijn in het oor.
– U hoort minder goed met dat oor.
– U heeft een verstopt gevoel in het oor.
– U voelt meer druk in de gehoorgang.

Het uitspuiten van uw oor kunt u voorbereiden: druppel bijvoorbeeld 3 keer per dag gedurende 2 of 3 dagen een paar druppeltjes slaolie, olijfolie of water in uw oor. Het helpt ook als u 1 uur voor het uitspuiten 10 druppels lauw water in uw oor druppelt. Uw oor wordt uitgespoten met lauw water.

WRATTENBEHANDELING

Wratten worden veroorzaakt door een virus, ze komen vooral voor op de handen en voeten, maar kunnen ook op andere plaatsen zitten. Wratten zijn onschuldig en verdwijnen meestal vanzelf zonder littekens. Wratten hoeven alleen behandeld te worden als u er veel last van heeft. De voorkeursbehandeling van gewone wratten is “aanstippen” ofwel bevriezen met vloeibare stikstof. Voor de behandeling van wratten kunt u bij de praktijkassistente een afspraak maken.
Als u er niet zeker van bent dat het gaat om een gewone wrat is het verstandig eerst een afspraak met de huisarts te maken.

SPIRAALTJE

Als u anticonceptie overweegt in de vorm van een spiraaltje is het mogelijk dit door de huisarts te laten plaatsen. Maak om de voor- en nadelen van de verschillende vormen van anticonceptie te bespreken eerst een gewone afspraak op het spreekuur. Dan maakt u in overleg met de huisarts een afspraak op welk moment in de cyclus u kunt komen voor plaatsing.

GRIEPPRIK

De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. In de griepprik zit een vloeistof met daarin kleine stukjes van verschillende soorten dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk. Het lichaam maakt hier afweerstoffen tegen. De kans dat u griep (influenza) krijgt, is dan kleiner. En als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, zal de griep milder verlopen; de kans op gezondheidsproblemen, zoals een longontsteking, kleiner zijn; de kans kleiner zijn dat de aandoening die u al heeft door de griep verergert.

U krijgt een prik in uw arm. De griepprik werkt na twee weken. Als u na die twee weken besmet wordt met een van de virussen uit de griepprik, heeft u al afweerstoffen om u tegen de griep te beschermen. Na de griepprik kunt u gedurende een dag een gevoelige arm hebben. U kunt van de griepprik zelf geen griep krijgen. De griepprik beschermt niet tegen verkoudheid.

Wanneer u tot een risicogroep behoort, is het verstandig om elk najaar de griepprik te halen. De beste tijd is eind oktober of begin november. U kunt de griepprik halen bij onze praktijk. De griepprik geeft pas na twee weken goede bescherming tegen de griep. Zorg er daarom voor dat u de griepprik haalt voordat de griep uitbreekt.
Omdat griepvirussen voortdurend veranderen, bent u alleen beschermd tegen de griep als u ieder jaar weer een nieuwe griepprik haalt. Daarin zitten ieder jaar andere virusdeeltjes zodat uw lichaam nieuwe afweerstoffen kan aanmaken.

De praktijkassistente kan u vertellen of u bij een risicogroep hoort. In dat geval krijgt u meestal een oproep voor de griepprik en wordt deze vergoed.

UITSTRIJKJES (BEVOLKINGSONDERZOEK)

Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. De aandoening komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 30 tot 60 jaar. Baarmoederhalskanker ontstaat meestal uit cellen in het slijmvlies op de grens van baarmoederhals en baarmoedermond. Dat gebeurt doorgaans heel langzaam. Hierdoor is het mogelijk om beginnende afwijkingen, die in een later stadium tot kanker kunnen leiden, al heel vroeg op te sporen. Vrouwen bij wie een beginnende afwijking wordt gevonden, hebben meestal geen klachten. Daarom krijgen alle vrouwen van 30 tot 60 jaar eens in de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt georganiseerd voor vrouwen van 30 tot 60 jaar. Zij krijgen om de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen. Aangetoond is dat deelname eens in de vijf jaar voldoende is om afwijkingen op tijd te ontdekken.

Waarom meedoen?
Door het onderzoek zijn beginnende afwijkingen aan de baarmoederhals te ontdekken, die nog geen kanker zijn. De kans op genezing is in die gevallen zeer groot.

Neem contact op met uw huisarts indien u last krijgt van:

– hinderlijke afscheiding
– bloedverlies bij of vlak na geslachtsgemeenschap
– bloedverlies buiten de menstruatie
– bloedverlies als u een jaar of langer geen menstruatie meer heeft gehad

Ga naar de website van het RIVM voor meer informatie over het onderzoek naar baarmoederhalskanker.

CRP

Soms krijgt u bij ons in de praktijk een CRP sneltest, via een vingerprik. Uw huisarts kan zo bepalen of de ‘CRP-waarde’ (een eiwit) in uw bloed verhoogd is, wat kan wijzen op een bacteriële ontsteking. Bij gezonde mensen (zonder bacteriële ontstekingen) is de CRP-waarde in het bloed meestal lager dan 5 mg/l.
Waarom een CRP sneltest?
‘CRP’ staat voor ‘C-reactief proteïne’. CRP is een eiwit, dat gemaakt wordt in de lever. Het wordt in de bloedbaan gebracht om bacteriële ontstekingen te remmen. Als iemand een bacteriële ontsteking heeft, dan neemt de hoeveelheid CRP in het bloed binnen 6-8 uur uur flink toe. Daarom is een CRP-meting een
goede methode om een bacteriële ontsteking vast te stellen.
Als u hoestklachten heeft, of bijvoorbeeld pijn in de onderbuik, kan dit verschillende oorzaken hebben.
Veel klachten hebben een andere oorzaak, maar sóms
worden ze veroorzaakt door een bacteriële
ontsteking. Een CRP sneltest helpt de huisarts om te bepalen of een behandeling met bijvoorbeeldantibiotica nodig is of niet. Uw huisarts weet door
de sneltest onmiddellijk de CRP-waarde in uw bloed.
Hierdoor kan uw arts direct de beste behandeling kiezen om uw klachten te verhelpen. U weet meteen waar u aan toe bent en hoeft niet voor bloedafname
naar een andere locatie. Een belangrijk bijkomstig voordeel is, dat er door de sneltest minder vaak onterecht antibiotica wordt voorgeschreven.
Antibioticumresistentie wordt zo tegengegaan.

Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij sinds 1 januari 2013 uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners. Middels een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

 

Waarom?
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie. Vanaf 1 januari 2013 mag dit alleen met uw toestemming.

Hoe?
U kunt dit toestemmingsformulier downloaden, uitprinten en ingevuld bij ons inleveren.
Wij verwerken dit formulier en zorgen ervoor dat, met uw toestemming, uw medische gegevens veilig worden uitgewisseld met zorgverleners in de regio. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is. Het is van belang het formulier ondertekend bij ons in te leveren of naar ons op te sturen. Ook als u geen toestemming wilt geven verzoeken we u om het formulier in te vullen, zodat we ook dan uw keuze kunnen verwerken.

Kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen tot 12 jaar moeten de gezaghebbenden (vaak de ouders) het formulier invullen en ondertekenen.
Voor kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar moeten zowel de gezaghebbenden als de kinderen toestemming geven.

Goed om te weten
Als bepaalde informatie zo gevoelig is dat u niet wilt dat andere hulpverleners er electronisch inzage in krijgen, dan kunt u dit ten alle tijde bij ons aangeven. Wij zorgen er dan voor dat alle contacten met betrekking tot dit gevoelige probleem als “privacy gevoelig” worden gekenmerkt in ons informatiesysteem.
Deze informatie is dan NIET automatisch door andere hulpverleners in te zien. Ook niet als u de vraag met “ja” heeft beantwoord.
Als u er voor kiest om “nee” te antwoorden, realiseert u zich dan dat het kan gebeuren dat belangrijke informatie niet meteen beschikbaar zal zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een spoedgeval buiten kantooruren.

Belangrijk
Het is belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van de voor- en nadelen van uw toestemming. U leest daar alles over in deze folder.

TIPS VAN THUISARTS